Tyck till om Stadsplan södra staden!

Tyck till om Stadsplan södra staden!

 

 

Hur utvecklar vi ett hållbart södra staden med livskvalitet i fokus för boende, besökare och näringsliv?
Översiktsplanen Stadsplan södra staden pekar ut stadens långsiktiga planering från Helsingborg C och
söderut mot Universitetsområdet, hamnområdet, Gåsebäck och hela vägen ner till Planteringen och Miatorp.
Planen innefattar viktiga ställningstaganden för södra Helsingborgs utveckling fram till 2050.

Planen möjliggör bland annat för:
– Hamnflytt
– Ny stadsdel närmare Öresund
– Väg- och järnvägstunnlar mellan Helsingborg och Helsingör
– Fler grönområden
– Klimatanpassning
– Kontakt med havet

Översiktsplanen är på samråd  5 februari–7april
Från 5 februari till och med 7 april kan du tycka till om förslaget.
Ta del av planförslaget och lämna synpunkter i den digitala
dialogkartan på helsingborg.se/oversiktsplaner

Välkommen att träffa oss!
Vi bjuder in till två näringslivsfrukostar för dig som är företagare, är verksam i eller
har andra kopplingar till näringslivet i södra staden.

Vi bjuder på frukost, en kort presentation av förslaget och ger möjlighet att ställa frågor.
Onsdagen den 28 februari klockan 7:30–9:00, Näringslivsfrukost på Nowaste, Landskronavägen 5B
Torsdagen den 21 mars klockan 7:30–9:00, Näringslivsfrukost på Oxhallen, Bredgatan 25

Begränsat antal platser – anmäl dig senast tre dagar innan till oversiktsplanering.sbf@helsingborg.se
Vid anmälan, meddela vilken av dagarna du kommer.

Här kan du se en kort infofilm om samrådet och översiktsplanen

annonsörer

Florettgatan 29c - 254 67 Helsingborg

Telefon 042-20 06 28

Mobil 070-678 06 28

grethe(at)helsingborgsforetagsgrupper.se