Telefon: 042-20 06 28

Väla S - det gör vi för området

Tillsammans är vi starkare!
Väla Södra är ett snabbt växande område. Områdets medlemmar och styrgrupp arbetar aktivt med viktiga
trafiksäkerhetsfrågor – med stora framgångar! Frågorna berör:

• Trafiksäkerheten på området
• Få ner hastigheterna
• Tydligare skyltning gällande trafikregler
• Lokaliseringsskyltar
• Bättre allmän situation för gångtrafikanter, cyklister och bilister


Det gör skillnad att vara många företagare som trycker på i frågorna. Därför är det viktigt att så många som
möjligt blir
medlemmar. Ju fler vi är desto starkare blir våra önskemål!


Vad gör vi för området?
Tack vare områdets medlemmar kan Väla Södra arbeta med områdets specifika frågor.
Exempelvis blev ett par gator
under 2012 huvudleder efter påtryckningar och samverkan.
Därtill fick Mogatan en heldragen markering för cykelväg,
vilket gynnat både cyklister och bilister!


Tillsammans har medlemmar och styrgrupp också lyckats förbättra skyltningen till området.
För att hjälpa människor att så
enkelt som möjligt kunna hitta till Väla Södra har en kartläggning med den
optimala placeringen för skyltarna förts fram till
staden.


Busstiderna till och från området är en annan viktig fråga som Väla Södra arbetat med.
Efter mycket drivkraft och möten
med Skånetrafiken har busstiderna ändrats! Bussar kommer numera till området
från klockan 05:00 till 21:00 på dagarna,
vilket är en stor förbättring!


En annan förbättringsåtgärd som införts i området är snöröjningskartor.
Dessa gör det tydligt vem som snöröjer vart under
vinterhalvåret.


Filbornaväktaren skyddar Väla Södras företag
För att skydda området och öka säkerheten arbetar Väla Södra och Security Assistance AB med ”Filbornaväktaren”.
Filbornaväktaren har som ambition att vara ett mindre bevakningsföretag som kan ge kunder snabb och bra service.


Tillsammans med sina samarbetspartners kan Filbornaväktaren erbjuda dig och ditt företag det mesta inom säkerhet!
Vill du veta mer? Kontakta Robert Svensson på 040-689 24 00.


Vill du också vara med och påverka området Väla Södra? Se styrgruppens kontaktuppgifter här!Börja prenumerera redan idag!
Med Helsingborgs Företagsgruppers Bulletin får du det senaste

Har ni frågor eller undrar över något är ni välkomna att kontakta mig!
Grethe Hedström
Telefon: 042-20 06 28 E-post: grethe@helsingborgsforetagsgrupper.se

Kontakta oss


Florettgatan 29c - 254 67 Helsingborg
Telefon 042-20 06 28
Mobil 070-678 06 28
grethe@helsingborgsforetagsgrupper.se
Nätverka • Påverka • Samverka
webbplats skapad av