ORDFÖRANDE HAR ORDET

Helsingborgs Företagsgrupper skapar möjligheter – möjligheter att påverka.

Ordförande i Helsingborgs Företagsgrupper

Anders Asp

Anders Asp

Bilförsäljningen Påarp AB

Vilka mål och ambitioner har du som ordförande?

Jag vill fortsätta utveckla föreningen, samtidigt som vi ska försöka få in
ännu fler medlemsföretag. Allt vi gör ska vara till nytta för våra medlemmar.
Kortsiktigt hoppas jag på att vi ökar något i medlemsantal och att
samarbetet med kommunen fortsätter att förbättras. Långsiktigt att vi blir
en ännu starkare partner för våra medlemmar när de behöver hjälp och
stöd.

Vilka är Helsingborgs Företagsgruppers viktigaste uppgifter?

Det är att vara våra medlemmars språkrör till Helsingborgs stads olika
förvaltningar. Vi har löpande dialog med kommunen och ser till att det
fungerar på företagsområdena. En annan viktig del är att lägga grunden
för ett givande nätverkande, till exempel under företagsbesök och Entreprenörsdagen.

Varför tycker du att man ska gå med som medlem?

Med tanke på att medlemsavgiften snabbt och enkelt tjänas in på våra
medlemsförmåner kan jag inte se någon nackdel för någon. Har man
synpunkter som rör sitt område så kan det vara svårt att få sin röst hörd
som enskild, via oss finns det direktkanaler till respektive ansvarig.

annonsörer

Florettgatan 29c - 254 67 Helsingborg

Telefon 042-20 06 28

Mobil 070-678 06 28

grethe(at)helsingborgsforetagsgrupper.se

Hemsidan är skapad av