Väg 111 vid Brohults trafikplats är ett körfält avstängt i vardera riktningen!

Trafikverket bygger dubbelspår mellan Ängelholm och Maria station.

Mellan 4 och 24 april trafikerar inga tåg sträckan Helsingborg C – Ängelholm samt att Christinelundsvägen/väg 111
vid Brohults trafikplats är ett körfält avstängt i vardera riktningen.

Det går att passera men framkomligheten är begränsad.

Läs mer på https://helsingborg.se/nyheter/sa-paverkas-tag-och-biltrafik-av-tagstoppet-mellan-helsingborg-och-angelholm-4-24-april

annonsörer

Florettgatan 29c - 254 67 Helsingborg

Telefon 042-20 06 28

Mobil 070-678 06 28

grethe(at)helsingborgsforetagsgrupper.se