Vi behöver dina synpunkter!

Helsingborgs stad tar fram en ny näringslivsstrategi och behöver dina synpunkter!

 

 

Just nu pågår arbetet med att ta fram en ny näringslivsstrategi för 2024-2027
och staden behöver din och ditt företags röst i arbetet.

 

Under april månad skickar staden ut en enkät till näringslivet i Helsingborg.
Svaren kommer att utgöra en del av underlaget i framtagandet av strategin.

Enkäten skickas ut i början av april och ligger ute i cirka tre veckor.
Förhoppningen är att du som är ägare, VD, platschef, HR-chef eller
som har liknande befattning vill svara på enkätfrågorna.

Det tar ca 5-10 minuter.
Har du råkat få länken mer än en gång?
Svara då bara en gång!
Länk till enkäten

Förutom enkäten kommer ett antal intervjuer med företagare genomföras.

Dessutom kommer staden bjuda in till workshops som tillsammans med
enkäten ska hjälpa strategiarbetet framåt.

Har du frågor eller funderingar om strategiarbetet?
Kontakta Claes Malmberg eller Emma Frank Landgren på Helsingborgs stad.

annonsörer

Florettgatan 29c - 254 67 Helsingborg

Telefon 042-20 06 28

Mobil 070-678 06 28

grethe(at)helsingborgsforetagsgrupper.se